" />in4U.support Training en coaching bij CRM gebruik en inrichting" />

in4U.support - Training & Coaching CRM gebruik en inrichting

Training en coaching bij CRM gebruik en inrichting:

U hebt geïnvesteerd in een CRM systeem. U en uw medewerkers hebben technische training gehad. U weet hoe het systeem werkt. Maar nu blijkt dat er in de praktijk te weinig gebruik wordt gemaakt van het systeem en vaak niet op de juiste manier. Uw verkopers ervaren het CRM systeem als een controlemiddel en niet als het hulpmiddel dat het eigenlijk is.

Het zijn de gebruikers die het succes van uw CRM systeem bepalen. Pas wanneer zij volledig op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en de voordelen die het voor hen biedt, kan uw CRM optimaal ingezet worden. Geef uw team de nodige training en ze zullen veel meer gebruik maken van het systeem.

De ware kracht van eender welke oplossing kan pas benut worden als er een gezonde gebruikersparticipatie en samenwerking is. Tijdens de
in4U.support trainingen wordt daarom niet alleen de werking, maar vooral de toegevoegde waarde van het systeem uitgelegd. Belangrijk hierbij is dat in4U.support zich inleeft in de situatie van de gebruiker om zo eventuele weerstanden te kunnen weerleggen.

Na afloop van de training gaan uw medewerkers enthousiast met het CRM systeem aan de slag! Met
in4U.support training en coaching brengt u uw medewerkers op één lijn.

Maatwerk ondersteuning voor telefonie, training, CRM gebruik en secretariaat