" />in4U.support Telefonische Ondersteuning - Tijdelijk of Structureel " />

Ondersteuning telefonie:

Om uw bedrijfsvoering flexibel te houden of te maken kunt u de
in4U.support telefonische ondersteuning inschakelen. Hierbij kunt u denken aan opvang bij drukte of bij een tekort aan personeel of kennis. U kunt de support zowel tijdelijk als structureel inzetten, zonder dat u hiervoor iemand extra in dienst moet nemen. 

U geeft in een intakegesprek aan waar de behoeftes en eventuele problemen liggen. Aan de hand daarvan wordt samen met u bekeken hoe
in4U.support dit voor u kan invullen. Daarna maken wij een offerte waarin het uurtarief, het geschatte aantal benodigde uren en een omschrijving van de werkzaamheden wordt opgenomen. Na wederzijdse goedkeuring volgt er een korte inwerkperiode waarna wij zelfstandig de werkzaamheden gaan uitvoeren. Vanzelfsprekend is er regelmatige terugkoppeling en overleg met u. Bijsturing is gedurende het hele proces altijd mogelijk.

in4U.support - Ondersteuning telefonie

Maatwerk ondersteuning voor telefonie, training, CRM gebruik en secretariaat