" />in4U.support Training Commercieel telefoneren" />

in4U.support - Training Commercieel telefoneren

Training Commercieel telefoneren:

Veel mensen worden bij het voeren van zakelijke telefoongesprekken gehinderd door angst en gebrek aan de juiste vaardigheden. Door het wegnemen van die angst en het bijbrengen en oefenen van de benodigde vaardigheden worden de telefoongesprekken beter en dus succesvoller. Goed commercieel kunnen telefoneren is een vak apart, waarmee uw medewerkers kunnen helpen om de bedrijfs- en/of teamdoelstellingen te behalen en verbeteren.

Uw medewerker leert tijdens de
in4U.support training Commercieel telefoneren op een klantgerichte en commerciële manier omgaan met gesprekken aan de telefoon. Hierbij is het herkennen van kansen die zich aan de telefoon voordoen en die aangrijpen heel belangrijk. Uw medewerker leert de juiste commerciële gesprekstechnieken en inspelen op de behoefte van de gesprekspartner.

De
in4U.support training Commercieel telefoneren is een praktische, opbouwende training voor iedereen die zijn prestaties wil verbeteren en richt zich op zowel inkomende als uitgaande telefoongesprekken. De training is zeer geschikt voor b.v. zelfstandigen, medewerkers commerciële binnendienst en sales support, medewerkers orderverwerking en receptiemedewerkers. Maar ook medewerkers die instaan voor debiteurenbeheer kunnen veel voordeel halen uit deze training.

De deelnemers krijgen praktijkgerichte oefeningen met cases en situaties uit de eigen praktijk. Naast gesprekstechnieken wordt er ook aandacht besteed aan de kennis van producten en diensten. Aan bod komen o.a.: woordkeuze, stemgebruik, telefoonetiquette en ook het omgaan met, maar zeker ook het voorkomen van, bezwaren. Tevens leert men op een positieve wijze feedback geven en ontvangen. We maken gezamenlijke afspraken om het telefonische klantcontact in de dagelijkse praktijk op een hoog niveau te brengen en te houden.

De training is toepasbaar binnen iedere branche. Deze training van
in4U.support is vanzelfsprekend maatwerk en kan in teamverband of individueel worden gevolgd.

Na afloop van deze telefoontraining kunnen de deelnemers

- helder en klantgericht communiceren
- commerciële kansen herkennen en aangrijpen
- beschikken over betere communicatieve vaardigheden
- zich inleven en begrip tonen
- omgaan met de emotie van de klant en van zichzelf
- beter omgaan met lastige situaties.
- behoeftes van klanten beter herkennen.


Maatwerk ondersteuning voor telefonie, training, CRM gebruik en secretariaat